MENILAI KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA

MENILAI KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA

Dalam dekade terakhir ini, dinamika politik dan ekonomi dunia telah mengalami pergeseran dari yang semula berpusat di kawasan Amerika dan Eropa ke kawasan Asia Pasifik. Tanda-tanda dari pergeseran ini dapat dilihat dari kenyataan tumbuhnya China sebagai negara adidaya baru yang pengaruhnya kian kuat di percaturan politik dan ekonomi dunia khususnya lagi di kawasan Asia Pasifik1. […]